Khuyến cáo mọi người dân hạn chế tối đa việc di chuyển từ Quảng Nam đến các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong những ngày gần đây và để thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 2615/UBND-KGVX ngày 06/5/2021 khuyến cáo mọi người dân Quảng Nam hạn chế tối đa việc di chuyển từ Quảng Nam đến các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 và ngược lại.

Tin liên quan