Thông báo các địa điểm và mốc thời gian yêu cầu cách ly y tế để phòng chống Covid-19

Thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam về các địa điểm và mốc thời gian yêu cầu cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tin liên quan