Công an Hội An: xử phạt 16 triệu đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch covid

Trong 2 ngày 13 và 14/5/2021, Công an Thành phố đã kiểm tra lập biên bản xử phạt 16 trường hợp vị phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, số tiền xử phạt là 16 triệu đồng. Tổng số trường hợp xử phạt đến nay là 27 trường hợp với tổng số tiền 37 triệu đồng.

 

Tin liên quan