Tình hình cách ly, xét nghiệm trong ngày 14.5.2021 trên địa bàn thành phố

Trong ngày 14.5, trên địa bàn thành phố, số người đã cách ly tập trung là 129 trường hợp F1.

Trong đó, tại Trạm Y tế phường Cẩm Châu (22 trường hợp), Trạm Y tế xã Cẩm Hà (19 trường hợp), Trạm Y tế xã Cẩm Thanh (33 trường hợp), Bệnh viện Đa khoa Hội An (1 trường hợp), Trường Cao Đẳng Điện (54 trường hợp).

Số trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly y tế (đủ 21 ngày): 3 trường hợp (tại Đội Yến - Tân Hiệp).

Xét nghiệm trong ngày 14.5 là 296 trường hợp, trong đó âm tính 271 trường hợp, các trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Tin liên quan