Tăng cường quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, ngày 19/6/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 3688/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Cách ly tập trung người đến/ở/về từ thành phố Hồ Chí Minh (trừ một số trường hợp có quy định khác để thực hiện mục tiêu kép).

Cách ly tại nhà/nơi lưu trú đối với người đến ở/về từ thành phố Đà Nẵng (Trừ những trường hợp liên quan đến yếu tố dịch tễ bắt buộc phải cách ly tập trung theo quy định). 

 

 

Tin liên quan