TĂNG CƯỜNG, SIẾT CHẶT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

UBND thành phố Hội An vừa ban hành công văn số 2016/UBND ngày 17/7/2021 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các xã phường tăng cường, siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Tin liên quan