Tổng hợp thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 01/5 đến ngày 09/6/2021

Từ ngày 01/5 đến ngày 9/6/2021 các báo đã có khoảng hơn 30 tin, bài viết về Hội An, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hội An - Website www.hoian.gov.vn (mục Hội An qua báo chí), sau đây là một số tin bài nổi bật:

Tin liên quan