Tổng hợp thông tin Hội An trên báo chí tháng 7/2021

Trong tháng 7 các báo đã có khoảng hơn 50 tin, bài viết về Hội An, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hội An-Website www.hoian.gov.vn (mục Hội An qua báo chí), sau đây là một số tin bài nổi bật:

Tin liên quan