Nông dân tranh thủ thời tiết nắng ráo thu hoạch lúa

Những ngày qua, tranh thủ thời tiết nắng ráo, nông dân Hội An đã khẩn trương thu hoạch các diện tích lúa còn lại sau bão số 5. Tuy nhiên năng suất lúa hè thu vụ này nhiều khả năng thất thu so với cùng kỳ năm ngoái, do lúa bị ngập nước, ngã đổ và nảy mầm.

Lão nông Nguyễn Xí (khối Sơn Phô 1, Cẩm Châu) sản xuất 20 sào lúa bằng các loại giống trung và ngắn ngày. Sau khi bão số 5 tan dần, cùng với các hộ nông dân phường Cẩm Châu, gia đình ông Xí nhanh chóng tiêu thoát nước cho ruộng khô và tranh thủ thời tiết nắng ráo tiến hành gặt, phơi khô lúa. Đến ngày 15.9, gia đình ông mới chỉ thu hoạch được 4 sào lúa chín bị mưa gió quật ngã