Bộ VH-TT&DL thẩm định Dự án tu bổ di tích Chùa Cầu

Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc thẩm định Dự án tu bổ di tích Chùa Cầu.

Bộ VH-TT&DL thẩm định Dự án tu bổ di tích Chùa Cầu

Theo đó, Bộ VH-TT&DL thỏa thuận dự án tu bổ di tích Chùa Cầu gồm gia cố nền móng, trụ cầu; tu bổ hệ dầm sàn, khung gỗ, mái và kết cấu bao che Chùa Cầu; cải tạo hệ thống điện, chiếu sáng; chống mối công trình; lắp đặt nhà bao che, bảo quản và gia công cấu kiện; số hóa di tích bằng công nghệ 3D phục vụ tu bổ di tích,…

Tuy nhiên, Bộ VH-TT&DL cũng lưu ý địa phương một số vấn đề, trong đó, Chùa Cầu là công trình quan trọng thuộc Di sản Văn hóa Thế giới Đô thị cổ Hội An, do đó, nội dung dự án cần được thông tin đầy đủ tới Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và Văn phòng UNESCO Việt Nam tại Hà Nội.

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cơ quan chức năng bổ sung hoàn thiện hồ sơ dự án, sau đó công bố công khai nội dung tu bổ di tích nhằm tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Tin liên quan