Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng luôn được các cấp ủy Đảng TP.Hội An quan tâm và tìm giải pháp thực hiện để mang lại hiệu quả nhưng trên thực tế, tùy tình hình của các tổ chức, cơ sở đảng ở từng địa phương, từng lĩnh vực công tác với những đặc thù riêng nên việc tìm ra một mô hình, một phương thức phù hợp cho mỗi chi bộ là việc hết sức cần thiết.

Chi bộ khối Thanh Tây, phường Cẩm Châu luôn gắn nội dung sinh hoạt với việc chăm lo sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn

Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống; sự tồn tại, phát triển của chi bộ. Không duy trì sinh hoạt hoặc chất lượng sinh hoạt chi bộ đạt thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thực tiễn tại TP.Hội An những năm qua đã chứng minh, những chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ là những chi bộ duy trì sinh hoạt có nền nếp, có nội dung phong phú, thiết thực, hình thức đa dạng, đảm bảo các yêu cầu quy định. Nội dung sinh hoạt phải cụ thể, sát hợp với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và phải được chuẩn bị chu đáo, thực chất, nếu là sinh hoạt chuyên đề thì phải chuẩn bị nghiêm túc, kỹ càng hơn nữa. Chương trình cuộc họp cũng cần được biên soạn rõ ràng, từ phần chủ trì điều hành đến thảo luận, góp ý, có trọng tâm trọng điểm, tránh dàn trải, lý thuyết chung chung… Từ thực tiễn hoạt động của chi bộ tại địa bàn, đồng chí Nguyễn Văn Nam – Bí thư chi bộ khối phố Phong Hòa (phường Sơn Phong) cho biết,Chi ủy chi bộ chuẩn bị chu đáo, nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, phong phú, thực hiện lồng ghép việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với khắc phục các yếu kém, tồn tại. “Đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình, luôn tạo được không khí cởi mở, chân thành; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Phương pháp điều hành sinh hoạt, điều hành thảo luận, gợi mở vấn đề khoa học hơn. Vai trò trách nhiệm người chủ trì, cấp ủy được thể hiện rõ nét hơn”, ông Nam nói.

Nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ cần tạo điều kiện khuyến khích, động viên đảng viên quan tâm thảo luận, bàn bạc, đóng góp ý kiến. Có như vậy chất lượng sinh hoạt mới đạt yêu cầu. Lãnh đạo cấp ủy chủ trì sinh hoạt cũng cần tôn trọng quy chế, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên với những chính kiến của cá nhân. Bên cạnh đó, đồng chí Phan Văn Bình – Bí thư chi bộ khối phố Thanh Tây (phường Cẩm Châu) trao đổi thêm: cấp ủy chi bộ còn tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhờ vậy, trong nhiểu năm qua chi bộ luôn có 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, trên 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ và 5 năm liền luôn hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 3 năm đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Chi bộ thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của chi bộ, chế độ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ gắn với việc phân loại, đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên”, ông Bình xác định.