Hội Chữ thập đỏ xã Cẩm Thanh tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Cẩm Thanh vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, tổng kết hoạt động và phong trào CTĐ địa phương nhiệm kỳ 2015 – 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

BCH Hội CTĐ xã Cẩm Thanh ra mắt tại Đại hội

Năm năm qua, phong trào nhân đạo xã hội của Hội CTĐ xã Cẩm Thanh luôn được giữ vững và phát triển, 3 năm liên tiếp 2018 – 2020 được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen. Mạng lưới tổ chức Hội từ xã đến thôn tiếp tục được củng cố, kiện toàn, năng lực, hiệu quả hoạt động có bước chuyển biến tích cực. Đặc biệt, Hội đã xây dựng được mô hình hoạt động nhân đạo mới như “Đội xe thiện nguyện” với 11 thành viên tham gia, kịp thời tổ chức đưa hàng cứu trợ đến với bà con miền núi Tây Giang, vùng lũ Vĩnh Linh – Quảng Trị và ủng hộ quyên góp quỹ, tổ chức cứu trợ nhân đạo. Tổng giá trị vận động từ trong nội bộ Hội và nguồn ngoại lực 5 năm qua đạt hơn 1 tỷ 510 triệu đồng để tham gia phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, cứu trợ tại cộng đồng dân cư… Các hoạt động nhân đạo, chia sẻ yêu thương, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp không chỉ được duy trì thường xuyên mà còn mở rộng địa bàn hoạt động sang các xã Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và nhiều huyện miền núi của tỉnh trong những lúc khó khăn, hoạn nạn…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu BCH Hội CTĐ xã Cẩm Thanh khóa V gồm 21 thành viên và đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào hoạt động đạt kết quả cao hơn, mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Tin liên quan