Bảo tồn và phát triển nguồn gen giống bắp nếp Hội An

Sở KH&CN vừa nghiệm thu đề tài “Điều tra tình hình phân bố và phục tráng nguồn giống một số cây nông nghiệp: lúa rẫy và bắp nếp Hội An” do Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Quảng Nam chủ trì, triển khai trong 7 năm (tháng 8.2014 – 7.2021) với kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng.

Từng bước phục tráng nguồn giống bắp nếp Hội An.

Cùng với lúa rẫy, nhóm nghiên cứu tiến hành điều tra, đánh giá tình hình sản xuất, phân bố, xác định tiềm năng ứng dụng và thị trường giống bắp bảo tồn; thu thập, mô tả các đặc điểm hình thái, tính trạng đặc trưng, đánh giá các đặc tính quý của nguồn gen giống bảo tồn. Phục tráng giống bắp Hội An; bảo tồn nguồn gen và xây dựng một số mô hình bảo tồn nguồn giống.

Nhóm nghiên cứu cũng xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật sản xuất bắp nếp Hội An; tổ chức tập huấn kỹ thuật cho người dân trồng. Qua đó đề xuất các giải pháp bảo tồn giống bắp nếp Hội An cũng như các cơ chế, chính sách và giải pháp góp phần bảo tồn và phát triển các giống nghiên cứu.

Bắp nếp Hội An là giống lâu đời, nổi tiếng, sản phẩm gắn liền với phát triển du lịch nhưng giống đã bị thoái hóa dần, làm xói mòn nguồn gen quý./.

Quốc Hải

Tin liên quan