Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất của 3 phân lô tại Khu dân cư Bắc Biên - Cẩm Nam

Đấu giá quyền sử dụng đất ở của 03 lô phân lô tại Khu dân cư Bắc Biên khối Xuyên Trung, Cẩm Nam

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở của 03 lô phân lô tại Khu dân cư Bắc Biên tại khối Xuyên Trung, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An do Ban quản lý Dự án và Quỹ đất thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư.