Trà Quế – Làng quê đáng sống

Việc phát triển nghề truyền thống kết hợp với các dịch vụ du lịch đã góp phần để cán bộ và Nhân dân thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An xây dựng thành công Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới một “Làng quê đáng sống”.