Hội An triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự năm 2022

Sáng ngày 10/12, UBND TP Hội An tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng khu vực phòng thủ, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sơn đã chủ trì hội nghị.

Năm nay, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong điều kiện vừa bảo đảm cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và đầu tư phát triển kinh tế của thành phố, song thành phố Hội An đã chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững sự ổn định về tình hình an ninh chính trị. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tiếp tục được xây dựng, củng cố và thu được những kết quả tích cực. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân được tăng cường. LLVT địa phương trên địa bàn thành phố được quan tâm chăm lo xây dựng vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố với kết quả xếp loại giỏi; chỉ đạo 3 xã phường Cẩm Hà, Cẩm Châu và Cẩm Nam tổ chức diễn tập thành công, đảm bảo. Các chỉ tiêu về tuyển quân, xây dựng lực lượng… đều đạt kết quả cao; phong trào thi đua quyết thắng được triển khai hiệu quả, giữ vững thành tích của lực lượng vũ trang thành phố.

Cùng với việc triển khai nhiệm vụ năm 2022, dịp này, UBND TP Hội An đã khen thưởng 7 cá nhân và 7 tập thể có thành tích tốt trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2021, gồm: Cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang các phường Cửa Đại, Cẩm Nam, Cẩm Thanh; Ban Chỉ huy quân sự các phường Tân An, Minh An, Sơn Phong và Cẩm Kim.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng: