Cù Lao Chàm được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định công nhận Cù Lao Chàm là khu du lịch cấp tỉnh.