Hội An đoạt 3 giải cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và “Vườn – Tường – Đường đẹp”

Tham gia cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn – Tường – Đường đẹp” năm 2021 do Tỉnh tổ chức, TP.Hội An đoạt 3 giải ở 3 nội dung. Thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh đạt giải Khuyến khích nội dung Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hộ ông Nguyễn Đình Nghiêm, xã Cẩm Kim đạt giải 3 “Tường rào, cổng ngõ đẹp”. Tuyến đường từ nhà ông Trần Tạ đến nhà bà Phạm Thị Hiền, thôn Đông Hà, xã Cẩm Kim đạt giải 3 nội dung “Đường đẹp”.

Tuyến đường ở thôn Đông Hà, xã Cẩm Kim được Ban Tổ chức cuộc thi của tỉnh trao giải 3.

Được biết, toàn tỉnh có 74 nội dung đạt giải nhất – nhì – ba và khuyến khích gồm: 11 giải khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 21 giải vườn đẹp, 21 giải tường rào, cổng ngõ đẹp và 21 giải đường đẹp.

Tin liên quan