Hội An có 2 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao và 4 sản phẩm đạt hạng 3 sao năm 2021

Theo quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021 của UBND tỉnh, qua 2 đợt toàn tỉnh có 19 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 54 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Trong đó, TP.Hội An có 2 sản phẩm đạt hạng 4 sao là: Đông trùng hạ thảo quả thể khô Qlands của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển CNC Việt - Nhật (trụ sở ở phường Cẩm Phô) và Dịch vụ du lịch cộng đồng Làng chài Tân Thành của HTX Du lịch Làng chài Tân Thành (phường Cẩm An).