UBMTTQ Việt Nam thành phố Hội An hội nghị lần thứ 7

Ngày 7.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An tổ chức hội nghị lần thứ 7 tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, bàn chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022.

Tặng hoa và quà cho bà Nguyễn Thị Đờn – nguyên Chủ tịch Hội khuyến học và ông Nguyễn Văn Dung – thay thế đảm nhiệm Chủ tịch Hội khuyến học (khóa mới).

Năm 2021, mặc dù trong bối cảnh tiếp tục bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát chương trình công tác triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Tập trung công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, tín đồ các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống dịch, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn do Mặt trận các cấp phát động. Thực hiện hiệu quả công tác chăm lo cho người nghèo khó, an sinh xã hội của thành phố, Mặt trận các cấp đã tổ chức các hoạt động “Chợ phiên 0 đồng”, “Bếp yêu thương”…  không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn lan tỏa hành động đẹp, nghĩa cử “nhân tình thuần hậu” của người Hội An. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, nổi bật là phối hợp triển khai thực hiện tốt, đảm bảo hiệu quả công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Lựa chọn những đề án, dự án lớn để tổ chức phản biện xã hội, giám sát, qua đó đã đóng góp được nhiều ý kiến bổ ích, chỉnh sửa hoàn chỉnh…, giúp Nhân dân tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng đã góp phần tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác xây dựng, củng cố Uỷ ban Mặt trận các cấp được quan tâm; đội ngũ cán bộ chủ chốt được trẻ hoá, có đầy đủ phẩm chất, một số cán bộ mới được bổ sung tiếp cận tốt với công việc…

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Đại và xã Cẩm Thanh được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Cũng tại hội nghị, Mặt trận thành phố đã hiệp thương, cử bổ sung, thay thế vị Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố (khóa mới) vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021 vừa qua.

Tin liên quan