Tổng kết 10 năm hoạt động lực lượng mạng lưới cộng tác viên quản lý, bảo tồn Di sản văn hóa Hội An

Sáng 18.1, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động lực lượng mạng lưới cộng tác viên quản lý, bảo tồn Di sản văn hóa Hội An.