UBKT Thành ủy Hội An tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến

Chiều ngày 21/01/2022, UBKT Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị giao ban Quý I/2022 với 23 UBKT Đảng ủy cơ sở và 49 Chi bộ trực thuộc Thành ủy. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Đức Chung - UV.BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy chủ trì và điều hành hội nghị.

Chiều ngày 21/01/2022, UBKT Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị giao ban Quý I/2022 với 23 UBKT Đảng ủy cơ sở và 49 Chi bộ trực thuộc Thành ủy. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Đức Chung - UV.BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy chủ trì và điều hành hội nghị.

 

Tại hội nghị này, đồng chí Trần Thị Thanh Nga thay mặt UBKT Thành ủy Hội An thông báo kết quả ngành Kiểm tra Hội An đã đạt được trong năm 2021 và đánh giá những hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến. Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến báo cáo, trao đổi thảo luận từ các thành viên tham dự nhằm đề ra những giải pháp góp phần thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ngày càng hiệu lực, hiệu quả. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chung đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian đến. Trong đó các tổ chức cơ sở đảng cần tập trung quan tâm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đồng thời căn cứ Quy định của UBKT Thành ủy về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và căn cứ vào tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất.

Tin liên quan