“Dân vận khéo” trên lĩnh vực đất đai, xây dựng

Quyết tâm, nỗ lực vận động nhân dân tháo dỡ các công trình vi phạm, lấn chiếm đất đai của Ban Dân vận Đảng ủy phường Cẩm An (TP.Hội An) thời gian qua đã được Thành ủy Hội An tuyên dương công nhận là mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu.