Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An: Tổng kết công tác năm 2021.

Sáng ngày 16/2, UBND thành phố Hội An tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An (BQL KSQ).

Ông Lê Ngọc Thảo – Chuyên viên BQL khu BTB Cù Lao Chàm báo cáo tại Hội nghị

Năm qua, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và thiên tai nhưng BQL KSQ vẫn làm tốt vai trò tuyên truyền, quảng bá, bảo tồn biển, giữ gìn những giá trị đa dạng của các hệ sinh thái tại Cù Lao Chàm – Hội An. Tại phiên họp thường niên, Hồi đồng điều phối Chương trình con người và Sinh quyển (MAB ICC) lần thứ 33 diễn ra tại Nigeria, khu sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An tiếp tục được UNESSCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Chương trình hợp tác, thu hút đầu tư và quan hệ đối ngoại tiếp tục triển khai có hiệu quả: Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu, quản lý, bảo tồn và phát triển trong các khu dự trữ sinh quyển biển đảo” tại KSQ; phối hợp với UNESCO tổ chức thành công Chương trình Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo vì một đại dương không rác thải nhựa,…

Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, bảo tồn sự đa dạng của nguồn gen, hệ sinh thái tại Cù Lao Chàm – Hội An được đẩy mạnh với các hoạt động cụ thể, thiết thực: Xây dựng phương án thành lập Trung tâm kết nối du lịch học tập Cộng đồng tại Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An; thả 150 rạn nhân tạo trong khuôn khổ dự án “Thiết lập các mô hình quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản ven bờ tại Việt Nam”;…

Năm 2022, thành phố Hội An sẽ lồng ghép Chuyển đổi số vào công tác quản lý, điều hành và áp dụng triển khai trong lưu trữ dữ liệu khoa học – thông tin đáp ứng yên cầu của thời đại công nghệ 4.0 tại KSQ. Cùng với đó, tiếp tục duy trì công tác thực hiện Đề án thành lập Khu bảo vệ cảnh quan rừng dừa nước Cẩm Thanh vùng hạ lưu sông Thu Bồn và xúc tiến xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận vùng lõi thứ 2 của KSQ…

Tin liên quan