Về phố Hội du xuân

Chương trình “Về phố Hội du xuân” đầu năm Nhâm Dần 2022 vừa qua đã cho thấy những tín hiệu vui, hứa hẹn cho sự hồi phục và từng bước phát triển của ngành du lịch Hội An trong thời gian tới.