BÁO CÁO Tổng hợp thông tin Hội An trên báo chí ngày 01/01 đến ngày 10/02/2022

Từ ngày 01/01 đến ngày 10/02/2022, các báo đã có khoảng hơn 100 tin, bài viết về Hội An, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hội An - Website https://hoian.quangnam.gov.vn (mục Hội An qua báo chí), sau đây là một số tin bài nổi bật:

Từ ngày 01/01 đến ngày 10/02/2022, các báo đã có khoảng hơn 100 tin, bài viết về Hội An, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hội An -  Website https://hoian.quangnam.gov.vn (mục Hội An qua báo chí).

Tin liên quan