Nông dân Hội An tăng cường chăm sóc lúa đông xuân

Những ngày này, nông dân Hội An đã tập trung ra đồng để chăm sóc cây lúa và thường xuyên theo dõi tình hình dịch hại để đảm bảo cho vụ đông xuân phát triển tốt.

Sau tết Nguyên đán, bà con đã tiến hành đắp lại bờ, dặm và chăm sóc cây lúa. Ảnh: Mỹ Lệ

Tại phường Cẩm Châu, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan chuyên môn thành phố tổ chức kiểm tra các cánh đồng lúa và tiếp tục chỉ đạo nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây lúa và phòng trừ sâu bệnh để vụ đông xuân đạt năng suất cao.

Ông Phan Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Châu nói:“Hiện nay, diện tích lúa vụ đông xuân trên địa bàn phường đang phát triển tốt. Trước và sau Tết Nguyên đán, bà con đã tỉa dặm và bón phân cho cây lúa. Cũng thời điểm này, UBND phường đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp thành phố tiến hành thăm đồng để kiểm tra đồng ruộng, nếu phát hiện sâu bệnh thì dễ kịp thời xử lý”.

Vụ đông xuân năm nay, ông Nguyễn Văn Á (khối An Mỹ – Phường Cẩm Châu) chỉ gieo trồng giống Thiên ưu 8 trên tổng cộng 4 sào ruộng. Hiện nay, ông thường xuyên thăm đồng ruộng của mình, theo dõi tình hình của cây lúa cũng như sâu bệnh gây hại, đồng thời dặm những chỗ cây lúa bị hư hỏng để lúa phát triển đều.

Trước khi gieo sạ, ông Á cùng với nông dân trên địa bàn khối An Mỹ đã tuân thủ đúng lịch thời vụ do ngành nông nghiệp thành phố và phường Cẩm Châu hướng dẫn, đặc biệt chú trọng sử dụng các giống trung ngày để đảm bảo năng suất.

 “Tôi cùng bà con ở khối An Mỹ sử dụng các giống lúa chuẩn theo hướng dẫn của phường để năng suất lúa đạt cao. Chúng tôi cũng tích cực, thường xuyên thăm đồng, theo dõi tình hình dịch hại trên cây lúa để kịp thời báo phường hỗ trợ xử lý” Ông Nguyễn Văn Á cho biết.

Trong vụ này, toàn thành phố Hội An đã xuống giống gần 380 ha diện tích lúa. Các giống chủ lực nông dân Hội An sử dụng là Thiên ưu 8, TBR225 và VNR20; nhóm giống bổ sung là Đài thơm 8, VNR10.