Hội An triển khai tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng

UBND TP.Hội An vừa ban hành Công văn số 501 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Nam về tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, công dân

Theo đó,  từ ngày 10/3, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của TP.Hội An và các xã, phường sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng (không tiếp nhận bản giấy, trực tiếp) đối với các thủ tục hành chính đã được phê duyệt dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 có quy trình giải quyết trong nội bộ các cơ quan hành chính Nhà nước.

UBND TP.Hội An cũng đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử qua Tổng đài 1022 Quảng Nam và trên các nền tảng mạng xã hội; hướng dẫn, khuyến khích cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức và đơn vị trực thuộc không thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định; lấy kết quả thực hiện tháng cao điểm làm tiêu chí chính để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo Chỉ thị số 04 ngày 1/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam, các tháng 3, 6, 9, 12 hằng năm là tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; bắt đầu từ tháng 3/2022.

Trong đó, việc tiếp nhận, giải quyết, thanh toán, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện 100% bằng hình thức trực tuyến đối với các thủ tục hành chính được UBND tỉnh phê duyệt dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đã liên thông, tích hợp vào Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tin liên quan