Hội An triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2022

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2022, nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hướng vì lợi ích cộng đồng và gia tăng giá trị sản phẩm, góp phần thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế của địa phương.


 

Theo đó, thành phố quy định các sản phẩm tham gia chương trình OCOP gồm 6 ngành hàng: thực phẩm, đồ uống; thảo dược; vải và may mặc; lưu niệm – nội thất – trang trí; và dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng.

Thành phố Hội An cũng tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm sử dụng nguyên liệu và người lao động tại Quảng Nam, đảm bảo tăng giá trị, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo. Các sản phẩm có tính chủ lực, tính đặc trưng ở địa phương, xây dựng được vùng nguyên liệu để mở rộng sản xuất, tham gia liên kết chuỗi giá trị, tham gia hợp tác, liên kết trong quá trình sản xuất từ khâu sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ mới và các tiêu chuẩn sản phẩm sản xuất tiên tiến như Global GAP, Organic, GMP, HACCP, ISO…

Chủ thể tham gia là các hộ sản xuất, tổ hợp tác; hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hội An.

Tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo

Để triển khai hiệu quả chương trình OCOP, UBND thành phố cũng xác định lộ trình cụ thể, bao gồm việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa chương trình OCOP trên các phương tiện thông tin đại chúng; củng cố hệ thống quản lý, điều hành chương trình; triển khai chương trình OCOP thường niên; tiếp tục rà soát vị trí xây dựng Trung tâm OCOP cấp vùng để giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với vùng du lịch thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; tổ chức kiểm tra, giám sát các sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP trong các đợt kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm.

Tin liên quan