Thông báo đấu giá Khu dân cư Cánh Đồng Rơm

Thông báo đấu giá Khu dân cư Cánh Đồng Rơm

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp với Ban quản lý Dự án và Quỹ đất thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản. (Tập tin đính kèm)

 

Tin liên quan