Hội An tổ chức phản biện xã hội dự thảo Đề án chuyển đổi số gắn với xây dựng nền tảng đô thị thông minh

Chiều ngày 22/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về dự thảo Đề án chuyển đổi số gắn với xây dựng nền tảng đô thị thông minh – Thành phố Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tham dự Hội nghị có ông Lê Chơi – Phó bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND thành phố và các thành viên Hội đồng phản biện của UBMT, các nhà nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng khoa học – công nghệ thông tin của các trường học, đơn vị chuyên ngành trên địa bàn thành phố…

Các đại biểu tham gia góp ý vào dự thảo Đề án chuyển đổi số gắn với xây dựng nền tảng đô thị thông minh – TP.Hội An

Tại Hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo Phòng VH-TT – đơn vị chủ trì xây dựng Đề án và Viettel Quảng Nam – đơn vị phối hợp thực hiện trình bày dự thảo, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực để hoàn chỉnh Đề án đạt mức sát thực, khả thi cao.
Tập trung là các nội dung: sự cần thiết và cơ sở xây dựng đề án; đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực… cần rõ nét, chọn lọc chính xác hơn, tránh trùng lặp; các quan điểm, nguyên tắc đảm bảo thích hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; xác định chính xác, dễ hiểu khái niệm “chuyển đổi số” và “đô thị thông minh”; mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cụ thể, có lộ trình khả quan; trình bày, bố cục ngắn gọn, cô đọng hơn… Phần nhiệm vụ, giải pháp thực hiện được các đại biểu góp ý và bổ sung nhiều ý kiến hay, có giá trị như: tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các cấp, chú ý vai trò của người đứng đầu; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, thu hút lực lượng lao động góp phần xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu; đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đảm bảo tính liên kết và kế thừa phát huy; kiến tạo thể chế thực hiện gắn với CCHC, nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh, hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội hiệu quả, mang bản sắc đô thị du lịch có di sản văn hóa và sinh quyển thế giới; tăng cường giải pháp thay đổi thói quen sinh hoạt và hành chính giấy tờ của người dân; huy động đa dạng các nguồn lực xã hội để đảm bảo tài chính thực hiện đề án…

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sơn phát biểu cảm ơn và trao đổi nội dung xây dựng Đề án

Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị phản biện được UBMT thành phố và các đơn vị chức năng tiếp thu để bổ sung, hoàn chỉnh đề án, trình các cơ quan chức năng thẩm định trong thời gian tới.

Tin liên quan