UBND tỉnh kiểm tra về cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Hội An

Sáng 15/4, đoàn công tác của UBND tỉnh và các sở ngành có liên quan, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về công tác cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số tại TP.Hội An.