UBND tỉnh kiểm tra về cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Hội An

Sáng 15/4, đoàn công tác của UBND tỉnh và các sở ngành có liên quan, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về công tác cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số tại TP.Hội An.

Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra tại thực tế tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TP.Hội An

Đoàn kiểm tra đã nghe TP.Hội An báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác CCHC, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố; những thuận lợi cùng những hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và nhiệm vụ trong tâm trong thời gian đến.
Bên cạnh đó, TP.Hội An cũng đã đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện công tác CCHC, chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với TP. Hội An về CCHC và chuyển đổi số

Thay mặt đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ghi nhận những kết quả của Hội An đạt được trong thời gian qua và những ý kiến đề xuất của TP.Hội An, đồng thời đề nghị thành phố chú trọng phát huy lợi thế, đẩy mạnh CCHC và chuyển đổi số để mang lại lợi ích cho cả người dân, doanh nghiệp và địa phương.

Tin liên quan