UBKT Thành ủy Hội An tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT Thành ủy Hội An trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng (NHIỆM KỲ 2020-2025)

Sáng ngày 28/4/2022, tại Văn phòng UBKT Thành ủy Hội An, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức ký kết quy chế phối hợp với UBKT Thành ủy Hội An về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng (nhiệm kỳ 2020-2025).

Buổi ký kết có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Đức Chung- UV.BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy và đồng chí Nguyễn Văn Hóa – Thượng tá, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh, cùng với sự chứng kiến của tập thể UBKT Thành ủy và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Nam. Quy chế phối hợp đã cụ thể hóa đối tượng và phạm vi phối hợp; nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp; đồng thời nêu rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện của mỗi bên. 

Nhiệm kỳ qua, UBKT Thành ủy và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, hai cơ quan cam kết sẽ phối hợp tổ chức thực hiện toàn diện những quy định trong Quy chế đã ký kết, nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Tin liên quan