UBMTTQVN thành phố giám sát thực hiện kết luận tại các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các doanh nghiệp và Nhân dân

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An tổ chức Đoàn giám sát về thực hiện kết luận tại các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các Doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn thành phố năm 2020 và năm 2021.

 

Thành phần Đoàn giám sát gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam,  Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Đoàn thể CT- XH thành phố, Ban Kinh tế - xã hội, Ban pháp chế - HĐND thành phố và các Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng tham gia.

Đoàn tiến hành giám sát kết quả việc thực hiện kết luận số 03 /BB-MTTQ-BTT ngày 14/10/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố về ý kiến, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân (tại buổi đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố) tại phòng VH-TT thành phố. 

Qua giám sát cho thấy, phòng VH-TT thành phố đã tham mưu UBND thành phố thực hiện đảm bảo 9 nội dung tại hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các Doanh nghiệp năm 2020, gồm: tổ chức các buổi tọa đàm để gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp; đảm bảo môi trường, sắp xếp trật tự kinh doanh, các hoạt động về đêm; Sắp xếp lại hoạt động ghe bơi tại Sông Hoài; xây dựng trang thông tin trên mạng xã hội, kích cầu du lịch, xử lý nghiêm tình trạng tiếng ồn từ loa kẹo kéo, hát Karaoke; đẩy mạnh việc truyền thông, quảng bá du dịch của thành phố.v.v..

 Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, Đoàn giám sát đề nghị phòng VH-TT thành phố tham mưu UBND thành phố thường xuyên tổ chức các diễn đàn gặp gỡ các Doanh nghiệp; đầu tư các điểm đón khách du lịch, xây dựng lộ trình bán vé ban đêm; chấn chỉnh hoạt động ghe bơi trên Sông Hoài, ban hành giá đi tham quan bằng ghe bơi; chấn chỉnh việc buôn bán ở vỉa hè, hàng rong, người xin ăn; tăng cường quản lý mạng xã hội.v.v.. 

Sau khi giám sát tại phòng VH-TT thành phố, Đoàn giám sát tiếp tục giám sát tại Ban Quản lý Dự án và Quỹ đất thành phố về thực hiện Thông báo kết luận số 55-TB/TU ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về kết luận của đồng chí Bí thư Trần Ánh tại buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện các hộ dân bị thu hồi đất tại các dự án trọng điểm trên địa bàn phường Thanh Hà và xã Cẩm Hà.

 

Tin liên quan