Hội An khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND (lớp thứ hai)

Sáng nay (18/5), UBND thành phố Hội An khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho 100 đại biểu HĐND các phường Cửa Đại, Cẩm An, Cẩm Châu, Sơn Phong, Cẩm Nam.

(Đ/c Nguyễn Văn Vinh -  Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc)

Lớp được tổ chức trong 3 ngày (18/5 -20/5/2022), các đại biểu được các báo cáo viên trình bày 6 chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã.

Tin liên quan