Thành phố Hội An triển khai công tác Bầu cử Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2022-2027.

Thực hiện Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND thành phố Hội An về triển khai công tác Bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2027; nhằm quán triệt và thực hiện tốt các quy định, quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, khối phố. Chiều ngày 17/5/2022 UBND thành phố Hội An tổ chức Hội nghị triển khai công tác Bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Chơi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Trần Tấn Dũng – UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan giúp việc Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của thành phố; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND UBMTTQVN xã, phường trên đại bàn thành phố.