Ủy ban Mặt trận Thành phố Hội An tổ chức giám sát việc thực hiện kết luận tại các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các Doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn thành phố năm 2020 và năm 2021

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận thành phố Hội an tổ chức giám sát Thông báo kết luận số 55-TB/TU ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về kết luận của đồng chí Bí thư Trần Ánh tại buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện các hộ dân bị thu hồi đất tại các dự án trọng điểm trên địa bàn phường Thanh Hà và xã Cẩm Hà tại Ban quản lý dự án và quỹ đất thành phố Hội An.


Thành phần Đoàn giám sát gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam,  Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, các Đoàn thể CT- XH thành phố, Ban Kinh tế - xã hội, Ban pháp chế - HĐND thành phố và các Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng tham gia.

Tin liên quan