Mặt trận xã Cẩm Hà tọa đàm “Giải pháp vận động người dân không xả rác, thực hiện phân loại rác tại nguồn”

Chiều ngày 25/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Hà tổ chức tọa đàm “Giải pháp vận động người dân không xả rác, thực hiện phân loại rác tại nguồn”.

Chủ tịch UBMT xã Cẩm Hà Hồ Quý Vĩnh chủ trì tọa đàm, phát biểu khai mạc


Hiện nay, trên địa bàn xã Cẩm Hà có 1756 hộ gia đình đăng ký thu gom rác tại nhà, chiếm tỷ lệ 80,1%. Đạt cao nhất như thôn Trảng Suối cũng chỉ đạt 86,7%, thấp nhất là thôn Bến Trễ, đạt 74,3%.
Tham dự tọa đàm, các đại biểu là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và ban công tác Mặt trận thôn đã phát biểu nêu rõ thực trạng, phân tích nguyên nhân và nêu nhiều giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng công tác thu gom rác, phân loại rác tại nguồn, bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và phát triển du lịch cộng đồng. Tập trung là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện việc thu gom, phân loại rác tại hộ gia đình đúng quy định; cả hệ thống chính trị từ Đảng, chính quyền đến mặt trận và các đoàn thể vào cuộc đồng bộ, vận động toàn dân tham gia tích cực, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản, đoàn kết ở khu dân cư, các hoạt động lồng ghép và sáng tạo của các hội, đoàn thể để tạo sức lan tỏa và mang lại hiệu quả cao; có biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ để mọi người tự giác thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường ở khu dân cư…

Tin liên quan