Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư.

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư. Công trình: Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ HỘi An.