Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất

công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận phối hợp với Ban Quản lý Dự án và Quỹ đất thành phố Hội An thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở

Tin liên quan