Thông báo về đăng ký bốc mộ tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân đã thực hiện nhiều phương thức tuyên truyền đến thân nhân các mộ để các thân nhân liên hệ nộp hồ sơ kê khai và đăng ký bốc mộ. Tuy nhiên, do thân nhân các mộ cư trú ở nhiều địa phương trên cả nước nên việc tuyên truyền trong thời gian qua chưa đạt hiệu quả cao. Do đó, UBND quận Bình Tân (thành phố Hồ Chí Minh) đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố trên cả nước hỗ trợ thông tin, tuyên truyền, vận động thân nhân các mộ được biết để đăng ký bốc mộ.

UBND quận Bình Tân thông báo nơi phát hành và nhận hồ sơ kê khai, đăng ký bốc mộ cụ thể:

Về hồ sơ kê khai, bốc mộ: nhận hồ sơ trực tiếp tại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân - Địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (đối diện Bến xe Miền Tây) hoặc theo mẫu hồ sơ kê khai tại Website dự án: www. duandidoinghiatrangbhh.vn. Điện thoại: 0919.893.700, 0919.895.581, 0919.893.793.

Thời gian kê khai, đăng ký bốc mộ: Liên hệ đăng ký kê khai từ nay đến ngày 30/10/2022, thời gian bốc mộ hạn chót từ ngày 01/11/ 2022  đến ngày 30/4/2023./.

Tin liên quan