TỌA ĐÀM GIỚI THIỆU MÔ HÌNH DU LỊCH XANH, LÀNH MẠNH CHO CƠ SỞ LƯU TRÚ

Tọa đàm “Giới thiệu mô hình du lịch xanh, lành mạnh cho cơ sở lưu trú vừa và nhỏ, thúc đẩy thực hành du lịch xanh, giảm nhựa tại thành phố Hội An”.

Chiều qua, 12/9/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hội An phối hợp với Trung tâm Xây dựng và thúc đẩy Phát triển bền vững tổ chức tọa đàm “Giới thiệu mô hình du lịch xanh, lành mạnh cho cơ sở lưu trú vừa và nhỏ, thúc đẩy thực hành du lịch xanh, giảm nhựa tại thành phố Hội An”.

Qua buổi tọa đàm góp phần thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng địa phương trong việc thực hành du lịch xanh, chung tay xây dựng Hội An - điểm đến du lịch xanh; góp phần bảo vệ môi trường và ngăn chặn sự suy thoái ô nhiễm môi trường, hướng đến sự phát triển bền vững./.

Tin liên quan