Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 06 lô đất ở tờ bản đồ số 14 thuộc Khu dân cư cánh đồng rơm tại thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà...

 

 

 

 

Tin liên quan