TIN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN “Nhân dân góp ý xây dựng cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hội An” năm 2022

--------- Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An tổ chức Diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hội An” năm 2022.

Hội nghị có sự tham gia của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đại biểu lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; lãnh đạo các  cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo và cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; lãnh đạo xã,phường và gần 150 đại biểu đại diện hộ gia đình trên địa bàn thành phố.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả chuyên môn và cuộc vận động xây dựng Người cán bộ, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố.

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, viên chức và người lao động của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố. Tập thể CB,VC của Văn phòng đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác cán bộ, cũng như công tác điều động, luân chuyển được thực hiện đúng sự chỉ đạo cấp trên và đúng quy trình; được cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan đồng thuận thống nhất cao. Việc chấp hành nội quy; quy chế của cơ quan luôn được mỗi cán bộ, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm; quy chế dân chủ trong cơ quan thực hiện nghiêm túc. Trong công tác chuyên môn đã tập trung thực hiện và giải quyết dứt điểm các hồ sơ của công dân. Ngoài ra, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa.

Đồng thời cũng đã góp ý những mặt còn tồn tại, hạn chế đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố trên các lĩnh vực, như: Cần nêu cao hơn nữa tinh thần, thái độ phục vụ đối với Nhân dân; đồng thời rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp ứng xử. Nêu cao ý thức tự giác, chú trọng vai trò tiên phong gương mẫu, nhất là cán bộ chủ chốt. Cần đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cán bộ, viên chức Văn phòng ĐKĐĐ thành phố làm việc tại bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ đất đai của công dân cần thay đổi, luân chuyển theo quy định; đồng thời khi bố trí cán bộ tại bộ phận một cửa phải đủ các điều kiện về đạo đức, phẩm chất người công chức và nghiệp vụ chuyên môn, có thái độ phục vụ Nhân dân thực sự nhiệt tình, tận tụy trong giải quyết công việc cho công dân, không được nhũng nhiễu, gây phiền hà công dân khi đến giao dịch hồ sơ đất đai. Ngoài ra khi tiếp nhận ý kiến, đơn đề nghị của công dân liên quan đến đất đai phải được giải quyết kịp thời và trả lời bằng văn bản đúng thời gian quy định.v.v… 

Kết luận hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố cần phát huy những kết quả đạt, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng đội ngũ CB,VC của đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                     

Tin liên quan