Ngày hội “chung tay xây dựng Cẩm Kim làng quê sinh thái” năm 2022

Cẩm Kim là xã cù lao nằm bên bờ Nam hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, còn tương đối nguyên vẹn các mô hình làng quê sông nước như cồn bãi, công trình kiến trúc cổ, đường làng, rặng tre, đồng lúa - là giá trị tài nguyên vô cùng lớn để Cẩm Kim có thể khai thác, phát triển du lịch sinh thái, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Đồng thời, Cẩm Kim còn có làng mộc truyền thống Kim Bồng vốn nổi tiếng từ xa xưa, là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đặc biệt, Cẩm Kim nằm kề cận khu đô thị cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới, vừa là hành lang kết nối vừa là vành đai mở rộng không gian phát triển du lịch của Hội An. Đây là những lợi thế cơ bản để lựa chọn định hướng phát triển, khai thác mô hình du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa bản địa.

Vừa qua. HĐND thành phố Hội An đã thông qua Nghị quyết chuyển đề về Đề án “Xây dựng Làng quê - Làng nghề sinh thái xã Cẩm Kim giai đoạn 2017 - 2025” gắn với phát triển du lịch tại làng mộc Kim Bồng, nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ cho cả thành phố, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân địa phương; Thành phố xác định tập trung bảo vệ, cải tạo không gian cảnh quan đồng thời là không gian phát triển kinh tế trọng tâm, đó là cảnh quan nông nghiệp, cảnh quan nông thôn, cảnh quan làng nghề và cảnh quan sông nước, cồn bãi.

Nhằm tuyên truyền thực hiện hiệu quả Đề án “làng quê - làng nghề sinh thái” gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã Cẩm Kim. Vừa qua, Mặt trận và các đoàn thể Chính trị- xã hội Thành phố phối hợp với địa phương Cẩm Kim tổ chức Ngày hội “chung tay xây dựng Cẩm Kim làng quê sinh thái” năm 2022.

Đây là lần đầu tiên, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Thành phố tổ chức hoạt động dành riêng cho hội viên, đoàn viên và nhân dân xã Cẩm Kim; thông qua ngày hội nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng dân cư trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, tích cực truyền tải các thông tin, thông điệp về các hoạt động thực hiện tiêu chí bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, gắn với xây dựng Làng quê - Làng nghề sinh thái xã Cẩm Kim. Để Cẩm Kim là điểm đến của những cuộc khám phá, trải nghiệm với các giá trị văn hóa đặc trưng của làng quê - làng nghề truyền thống, tạo sản phẩm du lịch văn hóa nghề hấp dẫn với nếp sống mộc mạc, thuần hậu, bình dị và hiếu khách của người dân quê, tạo ra sức hút và lan tỏa sâu bền.

          Tham dự Ngày hội lần này, mỗi thôn thành lập một đội dự thi ít nhất 10 người, gồm cán bộ quân dân chính và Nhân dân, hội viên, đoàn viên của 3 thôn trên địa bàn xã Cẩm Kim... Để góp phần đem lại thành công cho ngày hội, các đội dự thi đã tự tin thể hiện năng khiếu, sự sáng tạo trong các phần thi, thể hiện vẻ đẹp lao động và sự sáng tạo của người dân Cẩm Kim. Ngày hội diễn ra thật vui vẻ, hào hứng và sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, vì cộng đồng. Qua hoạt động ngày hội tin tưởng rằng bà con Nhân dân xã Cẩm Kim sẽ ngày càng tích cực tham gia thực hiện tốt các công trình, phần việc của địa phương về xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.