Ra quân tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Từ ngày 15/10 đến 15/12/2022, Công an Quảng Nam sẽ ra quân tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, sẽ có 19 tổ kiểm tra được thành tập, tiến hành tổng rà soát kiểm tra 100% cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC.

Zalo

Ra quân tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Trong đó tập trung các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao như khách sạn, cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường…

Công an các địa phương tham mưu thành lập các tổ kiếm tra, giám sát để tổng rà soát, kiểm tra 100% cơ sở, địa bàn dân cư theo phân cấp quản lý. Nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở; kiểm tra điều kiện về an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở, khu dân cư.

Qua đó rà soát kiến nghị khắc phục tồn tại, vi phạm, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về PCCC và CNCH; đồng thời, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân về PCCC; kiện toàn, củng cố lực lượng tại chỗ làm công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư, cơ sở đáp ứng phương châm "4 tại chỗ" bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Tin liên quan