Giới thiệu chữ ký Phó Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Hội An

Giới thiệu chữ ký Phó Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Hội An

Ông Lê Ngọc Linh - Phó Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Hội An phụ trách, điều hành Trung tâm y tế thành phố Hội An kể từ ngày 01/11/2022 theo Quyết định số 1525 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan