LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN RA SỨC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Cuộc đời hoạt động cách mạng và hệ thống tư tưởng, tri thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Trong chiến tranh cũng như trong hoà bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tư tưởng đạo đức và hành động cách mạng của Người luôn là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ người Việt Nam học tập, noi theo.

Lực lượng Công an nhân dân là lực lượng vinh dự được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ ngay từ ngày đầu non trẻ, trải qua những chặng đường thăng trầm của lịch sử đã thực sự trưởng thành, cùng cả dân tộc làm nên những mùa xuân bình yên và chiến thắng. Những thành tựu đó là minh chứng sinh động, đầy ý nghĩa của việc học tập, thấm nhuần và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của lực lượng Công an nhân dân trong suốt 65 năm qua. Đặc biệt, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TƯ ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã trở thành nếp sinh hoạt chính trị thường xuyên, gắn bó với mọi hoạt động công tác, chiến đấu của lực lượng Công an, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhà nước Cộng hòa XHCNVN, chấp nhận mọi gian khổ khó khăn, tận tụy công tác, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Nhận thức rõ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” là cuộc vận động có ý nghĩa chính trị to lớn đổi mới việc xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT hết sức nặng nề trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, ngay sau khi Chỉ thị của Bộ Chính trị ban hành, Bộ Công an đã xây dựng Kế hoạch số 05/KH-BCA ngày 17/1/2007 để triển khai sâu rộng cuộc vận động trong toàn lực lượng CAND, đồng thời khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động để trực tiếp chỉ đạo tuyên truyền và triển khai cuộc vận động trên thành Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” theo những mục tiêu, nội dung sát hợp với nhiệm vụ, tính chất công tác của lực lượng CAND, lồng ghép nội dung Cuộc vận động với phong trào thi đua “Vì ANTQ”, phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” và các phong trào thi đua khác trong CAND, gắn kết chặt chẽ với các hoạt động kỷ niệm “60 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 – 11/3/2008)”, “40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, của dân tộc và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống CAND, 5 năm Ngày hội “Toàn dân Bảo vệ ANTQ”. Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tổ chức hội nghị cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt học tập 2 chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” của Bác. Công an các đơn vị, địa phương đã quán triệt nội dung Cuộc vận động đến từng cán bộ chiến sỹ và tổ chức thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức nghiên cứu, học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua sách, báo, tài liệu do Bộ và công an các địa phương phát hành; tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học, hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Đặc biệt, đã kết hợp chặt chẽ Cuộc vận động và các phong trào thi đua với công tác xây dựng Đảng, XDLL và các mặt công tác chiến đấu của lực lượng CAND. Vì vậy, việc thực hiện Cuộc vận động đã trở thành một phong trào rộng lớn, có sức lan toả rộng rãi, giúp cán bộ chiến sỹ Công an thấm nhuần tư tưởng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tư thế, tác phong, thái độ của cán bộ chiến sỹ trong giao tiếp, giải quyết công việc phục vụ nhân dân.

Sự chuyển biến tích cực về ý thức học tập, tu dưỡng rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành động lực và tiền đề quan trọng cho sự chuyển biến trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ chiến sỹ Công an. Lực lượng CAND đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình từ xa, từ cơ sở, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền các cấp quyết định nhiều chủ trương, biện pháp, đối sách quan trọng để đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia. Đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động; ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động kích động gây rối, biểu tình, bạo loạn chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Đồng thời thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu và trực tiếp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị quan trọng và kỷ niệm lớn của đất nước như: Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các Hội nghị ASEM, ASEAN, Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội… Trên lĩnh vực giữ gìn TTATXH, lực lượng CAND đã bố trí lực lượng tập trung vào những lĩnh vực và địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTXH để nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động tiến công; tập trung nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao; truy bắt các đối tượng truy nã; phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ tội phạm về tham nhũng, tội phạm về môi trường, tội phạm ma tuý, trong đó có nhiều vụ án lớn, đường dây tội phạm nguy hiểm; làm giảm các loại tệ nạn xã hội và tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ, các đô thị lớn… Những kết quả đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và TTATXH, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Ngoài việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động cho lực lượng công an chính quy, Ban chỉ đạo Bộ Công an giao công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức cho lực lượng bán chuyên trách (công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp) tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động với các hình thức, biện pháp, cách làm phù hợp; sau đó triển khai đồng loạt tới cán bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng bằng các hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức xem phim tài liệu “60 năm - CAND làm theo lời Bác”... Trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt Đảng và các đoàn thể quần chúng. Đã rà soát và kiện toàn tổ chức, bộ máy Công an các cấp phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy trình, quy định trên các mặt công tác và đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trong quá trình thực hiện cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay và sáng tạo. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện tốt hơn cuộc vận động; tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa giáo dục chính trị sâu sắc như: tổ chức các đoàn đại biểu dự lễ dâng hoa, lễ báo công dâng Bác, hoạt động về nguồn tại các địa điểm có di tích lịch sử; tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ phục vụ đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa; tổ chức nhiều đợt thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng, gặp mặt, tặng quà thân nhân liệt sĩ công an, Mẹ Việt Nam Anh hùng do đơn vị nhận phụng dưỡng, các đồng chí thương binh, các gia đình cán bộ chiến sỹ công an có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm; tổ chức tặng quà, xây nhà tình nghĩa, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ tiền, hiện vật giá trị nhiều tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân ở các vùng gặp thiên tai, bão lụt.

Thấm nhuần tư tưởng và lời huấn thị của Người: “Công an không phải là làm quan cách mạng”, lực lượng Công an đã tích cực cải cách hành chính trên các mặt công tác, coi đây là một trong những trọng tâm đột phá để thực hiện cuộc vận động, nhất là các đơn vị có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước về ANTT, thường xuyên có quan hệ tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân. Thực hiện công khai, minh bạch, giảm thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian, thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân... được nhân dân đồng tình, khen ngợi.

Đi đôi với công tác cải cách thủ tục hành chính, công an các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thanh tra, kiểm tra nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn những sai phạm, tiêu cực lãng phí trong quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện phục vụ công tác, chiến đấu; trong quản lý, sử dụng xăng xe, điện nước, kinh phí công... Quan tâm xây dựng và kiểm tra việc thực hiện văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sỹ công an, nhất là văn hóa ứng xử trong giao tiếp, giải quyết công việc với nhân dân, tiếp tục bổ sung tiêu chí chuẩn mực đạo đức gắn liền với từng lực lượng, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức có hiệu quả diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và cuộc vận động “Xây dựng tính nhân văn trong Công an nhân dân” với phương châm gắn bó và chia sẻ với nhân dân, tin yêu, tôn trọng, sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu ý kiến phê bình của nhân dân để sửa chữa và tiến bộ. Xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương cán bộ chiến sỹ dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh, truy bắt tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn trên từng tuyến phố, từng địa bàn, không quản ngại khó khăn, gian khổ cứu người, tài sản của nhân dân trong mưa bão, lũ lụt và các thảm hoạ cháy, nổ hoặc tận tâm, tận sức kiên trì vận động, giáo dục hàng vạn người lầm lỡ trở về với cuộc sống đời thường, lương thiện. Những nỗ lực cố gắng và sự hi sinh đó đã góp phần làm rạng rỡ thêm hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân, củng cố thêm niềm tin yêu và sự gắn bó của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự.

Tin liên quan