Khoảng 40 nghìn người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá

Thông tin từ Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá Việt Nam, tỷ lệ hút thuốc lá chung năm 2020 trên cả nước chỉ giảm 0,8% so với năm 2015 (21,7% năm 2020 so với 22,5% năm 2015). Trong đó, tỷ lệ nam giới hút thuốc là 42,3%, giảm 2% so với năm 2015 (45,3%) và tỷ lệ nữ giới hút thuốc là 1,7%, tăng so với năm 2015 (1,1%).

Bên cạnh đó, tại Việt Nam, khoảng 40.000 người tử vong/năm vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá. Tổ chức Y tế thế giới - WHO dự báo, đến năm 2030 sẽ tăng lên tới 70.000 người tử vong/năm nếu các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả không được thực hiện. Theo Trưởng Đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam, một trong những cách hiệu quả nhất để giảm tỷ lệ người hút thuốc là tăng giá thuốc lá thông qua việc tăng thuế thuốc lá. 

Tin liên quan