HỘI THẢO THAM VẤN QUY HOẠCH CHUNG TP. HỘI AN ĐẾN NĂN 2035, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Ngày 10/12/2022, tại Hội trường Thành ủy Hội An diễn ra hội thảo tham vấn quy hoạch chung TP.Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng xây dựng thành phố văn hóa - sinh thái - du lịch. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam và chủ tịch UBND TP.Hội An chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương cùng nhiều chuyên gia đầu ngành ở nhiều lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, bảo tồn di sản và các doanh nghiệp có gắn bó lâu năm với quá trình bảo tồn và phát triển của Hội An.

Nhiều chuyên gia đầu ngành tham dự Hội thảo 

Tại Hội thảo, đại diện liên danh tư vấn đồ án quy hoạch là Viện Kiến trúc quốc gia và công ty AREP Villa (Cộng hòa Pháp) đã trình bày tóm tắt về đồ án quy hoạch, trong đó đưa ra tư vấn về việc cần có định hướng mở rộng đô thị Hội An đến giai đoạn 2050 về hướng nam để đảm bảo không phá vỡ sự phát triển hài hòa.

Theo dự báo của đơn vị tư vấn, để phát triển bền vững đô thị Hội An, đến năm 2035, dân số thành phố cần ở ngưỡng khoảng 120 nghìn người và đến năm 2050 đạt khoảng 130 nghìn người. Đến năm 2035, đất xây dựng đô thị khoảng 1.600ha, trong đó đất dân dụng khoảng 1.100ha. Và đến năm 2050, đất xây dựng đô thị đạt khoảng 1.700ha, trong đó đất xây dựng dân dụng khoảng 1.200ha.

Về tầm nhìn quy hoạch, Hội An hướng đến là đô thị loại II với một số tiêu chí đặc thù, có tính chất là đô thị chuyên ngành cấp quốc gia, thành phố đáng sống. Xây dựng Hội An trở thành thành phố văn hóa - sinh thái - du lịch mang tầm vóc quốc tế, hài hòa và thống nhất về các phương diện kinh tế, xã hội và môi trường để nâng cao niềm tự hào về Hội An.

Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích đánh giá vị trí, vai trò của Hội An trong lịch sử và hiện nay. Đánh giá hiện trạng quy hoạch so với tốc độ phát triển để có định hướng mở rộng không gian phù hợp. Những giải pháp định hướng tái cấu trúc đô thị, ứng phó hiệu quả với vấn đề biến đổi khí hậu...Các đại biểu đưa ra nhiều đề xuất để Hội An phát triển hài hòa trong 30 năm tới. Trong đó nhấn mạnh về việc phải làm rõ mối quan hệ liên kết vùng, vai trò của khu vực biển - đảo, phân vùng và quản lý quy hoạch đô thị một cách nghiêm cẩn, giữ được bản sắc văn hóa của đô thị di sản "sống"...

Quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng thành phố văn hóa - sinh thái - du lịch là cơ sở khoa học quan trọng để hoạch định các mục tiêu, định hướng chiến lược để chính quyền thành phố thực hiện hiệu quả công tác quản lý. Chủ trì Hội thảo đã cảm ơn các đề xuất, đóng góp tâm huyết của đại biểu, chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu tiếp tục điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch thành phố. Thời gian tới, sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các Bộ, ngành trung ương và Nhân dân địa phương trước khi phê duyệt quy hoạch.

 

Tin liên quan